KUNDSERVICE

Inflyttning

Välkommen som hyresgäst till Lundströms Fastigheter. Vi hoppas att Ni kommer att trivas hos oss. Här följer lite information inför inflyttningen.

LÄS MER

Avflyttning

Enligt avtal skall uppsägning ske skriftligen tidigast till månadsskifte, som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägning.

LÄS MER

Hyrespolicy

Allmän information om vår hyrespolicy. Allt från allmänna krav, kreditupplysning eller byte av lägenhet.


LÄS MER

ALLMÄN INFORMATION.
Kundservice

På de här sidorna hittar du information som rör ditt boende.
Du får information om inflyttning/utflyttning, om störningsjouren. Vi svarar gärna på dina frågor om ditt boende eller din lokal. 

Öppettider kontor
Vardagar kl. 08.00-15.00
Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00

Tel. 0921-172 50 
E-post: info@lundstromsfastigheter.se
Besöksadress: Hellgrensgatan 5, Boden

Parkeringsföreskrifter skall respekteras. Parkering förbjuden vid ingångar, garageportar, sophämtningsställen etc.

Elektriska kablar får ej dras från garage eller lägenhet till bilar och liknande. 
Lämna ej motorvärmarsladd i uttag.

Bilplats får ej användas för uppställning av avregistrerade fordon (i fordonsregistret avställda fordon) eller fordon i miljöfarligt skick som kan utgöra fara för andra.

Tvättstuga samt därtill hörande lokaler ska efter användning rengöras.
Barnvagnar, rullatorer, cyklar, sparkar, skidor, skor, dörrmattor får ej förvaras i trapphus.

Sopor källsorteras och lämnas i rätt sopkärl. Får ej förvaras i trapphus eller balkong.

Störningsjour kvällar och helger Väktarskolan 010-150 80 00
Polis 114 14.

I flerfamiljshus får man räkna med att någon har fest någon gång och att man hör lekande barn. Däremot finns det en gräns om vad som kan anses är normala störningar.

Om du upplever att din granne stör dig är det önskvärt att först kontakta din granne och meddela att du blir störd, det kan enkelt lösa upp situationen. Grannen kan vara helt ovetande om att de stör dig.

Störs du av dina grannar utöver vad som kan anses rimligt t.ex. hög ljudvolym, skrik och skrän i lägenhet eller i trapphus kan du göra en anmälan till Störningsjouren. Din anmälan är anonym men du måste ändå uppge ditt namn, adress och telefonnummer om Störningsjouren skulle behöva mer information om det rapporterade.

Det är först när vi på Lundströms Fastigheter får information om störningarna som vi kan åtgärda eventuella problem.

Om du själv stör kan du bli skyldig att betala för utryckningskostnaden samt riskera att ditt hyreskontrakt sägs upp.

Vardagar tele 0921-17250 mellan kl. 07.00-15.00
mot kostnad.

Övriga tider kontakta Väktarskolan tele 010-150 80 00
kostnad enligt Väktarskolans taxa: 625 kr

Text kommer.

Sappa är vår TV-leverantör och ett basutbud av TV-Kanaler ingår i hyran.

Basutbud tv sappa

Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt tv utbud från Sappa.
Om du har frågor kontakta gärna dem på 0774-444744 mellan 8-22 eller besök deras hemsida sappa.se
alternativt kontakta dem via  mejl: hej@sappa.se

Om ni vill ha internet i lägenheten behöver ni teckna ett eget abonnemang.  Vi är anslutna till Bodens stadsnät där det finns olika leverantörer att välja på.

Besök deras hemsida bodensstadsnat.se eller kontakta dem på 0921-201100

E-post:  info@bodensstadsnat.se

 

“Har du eller någon anhörig till dig ökat behov av omsorg, men vill ändå kunna  fortsätta leva som vanligt hemma? På Omsorgsportalen via Bodens stadsnät finner du alltifrån tjänster som möjliggör tillsyn för en anhörig till enklare påminnelsestöd för den boende”.

Under helger utföres endast plogning för att skapa framkomlighet till och från fastigheterna. Övrig snöröjning ombesörjes på ordinarie arbetstid.

Observera att snöröjning och sandning på motorvärmarplatser, skall enligt hyreskontrakt, anordnas av hyresgästen själv.

Vi har kameraövervakning i vissa förråd samt återvinningscentraler.

Lundströms Fastigheter AB org.nr. 556856-2002, är personuppgiftsansvarigt. Syftet med övervakningen är förhindra, utreda och lösa brott. Kameror används även för upprätthållandet av ordning i återvinningscentraler. Vi följer Dataskyddsförordningen regler gällande kameraövervakning och allt inspelat material lagras på våra servrar i max 30 dagar om de inte finns rättslig grund för att lagra dem längre. Lundströms Fastigheter AB är den enda mottagaren av uppgifterna såtillvida information inte efterfrågas av polismyndigheten för att lösa brott. Om du vill ha mer information om vår kameraövervakning, rättigheter gällande uppgifter och klagomål vänligen kontakta oss på antingen info@lundstromsfastigheter.se eller :

Lundströms Fastigheter AB
Att: Personuppgiftsombudet
Hellgrensgatan 5A
961 34 BODEN
Telefon: 0921-17250

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Eu2016/679.

För oss på Lundströms Fastigheter AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är hyresgäst hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter.

För att erbjuda dig den bästa servicen och kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara de uppgifter om dig som är relevanta för att uppnå detta. Vårt främsta fokus är alltid att skydda din integritet.  Därför sparar vi aldrig uppgifterna längre än vi behöver.

All behandling av personuppgifter sker enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Lundströms Fastigheter AB org.nr. 556856-2002, Hellgrensgatan 5A, 0921 -17250 är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via www.lundstromsfastigheter.se och som i övrigt sparas vid dina kontakter med Lundströms Fastigheter.

Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Personuppgifter som vi sparar är de uppgifter ni lämnar  vår hemsida eller vid personligt möte.
De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen eller via personligt möte kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller annan information nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten som erbjuds.

Uppgifter kan användas för att förbereda, administrera och fullfölja avtal, kommunicera i samband med olika typer av kundärenden, lämna information om företaget och dess tjänster, tillhandahålla intresseanmälan för bostadsuthyrning, lokaluthyrning.

När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information. Du godkänner också att vi kan komma använda cookies och annan liknande teknik på vår hemsida  www.lundstromsfastigheter.se
Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

När du ingår avtal med oss behöver du lämna personuppgifter. Dessa uppgifter behöver vi för att upprätta ett hyresavtal och underhålla ditt hyresförhållande eller annat avtalsförhållande med oss, kommunicera med dig, administrera din betalning av tjänsterna, skydda våra rättigheter, genomföra kundundersökningar, leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift, administrera dina ärenden hos oss, säkerställa säkerheten för våra hyresgäster i våra hyreshus och lokaler och administrera arbetsansökningar till tjänster hos oss. I ditt avtal kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifterna används inom Lundströms Fastigheter och våra personuppgiftsbiträden såsom betalningsförmedlare, elleverantör och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för avregistrering. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför vidtas alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster m.m. ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Lundströms Fastigheter AB
Att: Personuppgiftsombudet
Hellgrensgatan 5A
961 34 BODEN
Telefon: 0921-17250

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling
Lundströms Fastigheter har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här påwww.lundstromsfastigheter.se. 

Denna webbplatsinformation om Lundströms Fastigheter AB:s personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 25 maj 2018.

Stäng meny