HYRESPOLICY

HYRESPOLICY.

Allmänna krav på hyresgäst

– Fyllt 18 år
Inga oreglerade skulder, hyresskulder eller betalningsanmärkningar. 
– Kunna visa att man har inkomster som gör det möjligt att betala hyran, som allmän riktlinje gäller att man skall ha en disponibel inkomst tre gånger hyran. 
Borgenär godkänns ej. 
– Ha goda referenser från tidigare hyresvärd. 

Inkomstdefinition:
– Lön (arbete)
– Pension
– A-kassa 
– Statliga studiemedel  

Vid uthyrning gör Lundströms Fastigheter inga behovsbedömningar. 

HYRESPOLICY.

Byte av lägenhet​

Vid byte av lägenhet måste man ha bott på samma adress i minst 18 månader. Vid byte tillämpas hyreslagens regler om uppsägningstid på tre månader. 

HYRESPOLICY.

Kreditupplysning

Kreditupplysning tas på samtliga bostadssökande innan avtal tecknas. 
– Kunder som har misskött sina hyresinbetalningar eller som har återkommande störningsanmärkningar godkänns inte som hyresgäster, inte heller om man har oreglerade skulder hos kronofogdemyndigheten. 
– Endast andrahandsuthyrning som har stöd i hyreslagen godkännes. 
Sökanden skall binda sig att teckna hemförsäkring
– Vi följer Personuppgiftslagen (PuL) för registrering och information. 

– Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och planlösning: 
1:a, max två personer
2:a, max 3 personer
3:a, max 5 personer
5:a, max 6 personer

Undantag som får bedömas från fall till fall, t.ex för familjer med många barn och tillkommande egna barn under boendetiden. 

Om fler personer bor stadigvarande eller tillfälligt under längre tid ska följande åtgärder vidtas: 
– Ta upp diskussion med de boende om att hyra en större lägenhet. 
– Föreslå att de boende hyr egen/egna lägenhet/er. 
– Avhysning från samtliga boenden.

Stäng meny