AVFLYTTNING

AVFLYTTNING.

Uppsägning

Enligt avtal skall uppsägning ske skriftligen tidigast till månadsskifte, som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägning. Vi godkänner inte e-mail eller telefonsamtal då vi kräver underskrift på uppsägningen. Uppsägningstiden är tre hela uppsägningsmånader. Exempelvis om ni säger upp er lägenhet 31 januari, gäller uppsägningen till avflyttning den 30 april. Om ni däremot säger upp lägenheten 4 februari, gäller uppsägningen till den 31 maj med uppsägningstid tre hela kalendermånader: mars, april och maj.
Använd denna uppsägningsblankett.

Ni är skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten innan ni flyttat därifrån.
Den avflyttande hyresgästen ska hålla elabonnemang tecknat för lägenheten under uppsägningstiden eller till dess lägenheten övertas av ny hyresgäst, om detta sker före uppsägningstidens utgång.
Vi på Lundströms Fastigheter sköter annonsering och uthyrning av lägenheten.

AVFLYTTNING.

Flyttstädning

Den avflyttande hyresgästen ska på avträdesdagen senast klockan 12.00 ha lägenheten tömd och noggrant städad, även vindsförråd och källarförråd. Demonterade väggfasta gardinbeslag och takuttag ska återmonteras.
Om städningen inte godkänns vid avflyttningsbesiktningen kommer en städfirma att anlitas, och avflyttande hyresgäst debiteras för kostnaden. För att undvika oförutsedda städkostnader i samband med avflyttning erbjuder vi en checklista för avflyttningsstädning. 

AVFLYTTNING.

Besiktning

Avflyttande hyresgäst måste beställa besiktning av lägenheten i god tid innan avflyttningen senast tio dagar före avflyttning. Ring kontoret på telefon 0921-172 50.

Vid besiktningen återlämnas alla nycklar samt ev. nyckel och bokningscylinder till tvättstugan. Om lägenhetsnyckel saknas debiteras hyresgästen för låsbytet.

Vid besiktningen ska både avflyttande och inflyttande hyresgäst, eller ombud för denna, vara med för att besiktiga eventuella skador, kvittera nycklar, m.m.

Om ni har frågor gällande avflyttning är ni välkommen att ringa kontoret. Tack för visat förtroende och varmt välkommen åter!