KUNDSERVICE

Hem » Kundservice » Allmän Information

Inflyttning

Välkommen som hyresgäst till Lundströms Fastigheter. Vi hoppas att Ni kommer att trivas hos oss. Här följer lite information inför inflyttningen.

LÄS MER

Avflyttning

Enligt avtal skall uppsägning ske skriftligen tidigast till månadsskifte, som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägning.

LÄS MER

Hyrespolicy

Allmän information om vår hyrespolicy. Allt från allmänna krav, kreditupplysning eller byte av lägenhet.


LÄS MER

ALLMÄN INFORMATION.
Kundservice

På de här sidorna hittar du information som rör ditt boende.
Du får information om inflyttning/utflyttning, om störningsjouren. Vi svarar gärna på dina frågor om ditt boende eller din lokal. 

Öppettider kontor
Vardagar kl. 08.00-15.00
Lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00

Tel. 0921-172 50 
E-post: info@lundstromsfastigheter.se
Besöksadress: Hellgrensgatan 5, Boden

Kostnad vardagar kl. 07.00-15.00: 100 kr
Kostnad övriga tider: enligt Securitas taxa (010-470 57 00)
Avgiften ska erläggas kontant vid upplåsningstillfället och utan tillsägelse.
Vid fakturering tillkommer 300 kr.

Parkeringsföreskrifter skall respekteras. Parkering förbjuden vid ingångar, garageportar, sophämtningsställen etc.

Elektriska kablar får ej dras från garage eller lägenhet till bilar och liknande. 
Lämna ej motorvärmarsladd i uttag.

Bilplats får ej användas för uppställning av avregistrerade fordon (i fordonsregistret avställda fordon) eller fordon i miljöfarligt skick som kan utgöra fara för andra.

Tvättstuga samt därtill hörande lokaler ska efter användning rengöras.
Barnvagnar, rullatorer, cyklar, sparkar, skidor, skor, dörrmattor får ej förvaras i trapphus.

Sopor källsorteras och lämnas i rätt sopkärl. Får ej förvaras i trapphus eller balkong.

Under helger utföres endast plogning för att skapa framkomlighet till och från fastigheterna. Övrig snöröjning ombesörjes på ordinarie arbetstid.

Observera att snöröjning och sandning på motorvärmarplatser, skall enligt hyreskontrakt, anordnas av hyresgästen själv.

Störningsjour kvällar och helger 010-470 57 00
Polis 114 14

I flerfamiljshus får man räkna med att någon har fest någon gång och att man hör lekande barn. Däremot finns det en gräns om vad som kan anses är normala störningar.

Om du upplever att din granne stör dig är det önskvärt att först kontakta din granne och meddela att du blir störd, det kan enkelt lösa upp situationen. Grannen kan vara helt ovetande om att de stör dig.

Störs du av dina grannar utöver vad som kan anses rimligt t.ex. hög ljudvolym, skrik och skrän i lägenhet eller i trapphus kan du göra en anmälan till Störningsjouren. Din anmälan är anonym men du måste ändå uppge ditt namn, adress och telefonnummer om Störningsjouren skulle behöva mer information om det rapporterade.

Det är först när vi på Lundströms Fastigheter får information om störningarna som vi kan åtgärda eventuella problem.

Om du själv stör kan du bli skyldig att betala för utryckningskostnaden samt riskera att ditt hyreskontrakt sägs upp.

Stäng meny