AKUTA FEL/
STÖRNINGSJOUR

AKUTA FEL/STÖRNINGSJOUR.

Akuta fel

Vid akuta fel efter kontorstid och under helger ringer du 
Väktarskolan: 010-150 80 00

Till akuta fel räknas till exempel översvämning, fel på huvudsäkring, kyl/frys helt ur funktion och större stock i avloppssystem.

AKUTA FEL/STÖRNINGSJOUR.

Störningsjour

Störningsjour kvällar och helger kontakta:
Väktarskolan: 010-150 80 00.
Polis: 114 14.

I flerfamiljshus får man räkna med att någon har fest någon gång och att man hör lekande barn. Däremot finns det en gräns om vad som kan anses är normala störningar.
Om du upplever att din granne stör dig är det önskvärt att först kontakta din granne och meddela att du blir störd, det kan enkelt lösa upp situationen. Grannen kan vara helt ovetande om att de stör dig.

Störs du av dina grannar utöver vad som kan anses rimligt t.ex. hög ljudvolym, skrik och skrän i lägenhet eller i trapphus kan du göra en anmälan till Störningsjouren. Din anmälan är anonym men du måste ändå uppge ditt namn, adress och telefonnummer om Störningsjouren skulle behöva mer information om det rapporterade. Det är först när vi på Lundströms Fastigheter får information om störningarna som vi kan åtgärda eventuella problem.

Om du själv stör kan du bli skyldig att betala för utryckningskostnaden samt riskera att ditt hyreskontrakt sägs upp.

Stäng meny